Miasto

Od teraz Outdoor
jest DYNAMICZNY

Ogólnopolska sieć
Digital Out of Home

Partner analityczny Millward Brown

Możliwości

Jak i kiedy korzystać efektywnie z DOOH?
Komunikuj się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie.
dynamicznie zarządzaj
czasem emisji
aktualizuj
treść kreacji
To tylko niektóre możliwości. Poznaj

Co robimy

icon
Sieć ekranów
Jesteśmy ogólnopolską siecią sprawdzonych ekranów reklamowych LED.
Realizujemy kampanie wg jednolitych standardów dla całej sieci.
icon
Nośniki
Na bieżąco prowadzimy monitoring jakości nośników i poprawności wyświetlania reklam na ekranach LED.
icon
Planowanie
Powiedz nam o swoich celach.
Zaplanujemy kampanię i przedstawimy gotowy media plan. Kontakt >>
icon
Badania
Planując kampanie, jako jedyni w branży Digital Outdoor wykorzystujemy badania geoTGI od Millward Brown. Dowiedz się więcej >>
icon
Kampania & monitoring
Prowadzimy i monitorujemy kampanie on-line w czasie rzeczywistym. Możemy na bieżąco zarządzać emisją na poszczególnych ekranach.
icon
Pomiar efektów
Po kampanii otrzymasz pełną dokumentację i pomiar efektywności kampanii. Zobacz przykładowy raport. Kontakt >>
icon
Kreacja
Wiemy, jak stworzyć efektywną kreację DOOH. Zaadaptujemy już istniejące materiały lub zaprojektujemy nową kreację.
icon
Big idea
Szukasz niestandardowego rozwiązania? Zbriefuj nas. Stworzymy pomysł komunikacji DOOH. Możemy go połączyć z innymi mediami, np. social media czy mobilem.

Masz pytania do oferty?
Skontaktuj się z nami.

Badania

Integrujemy dane z trzech unikalnych badań i stosujemy je dla całej sieci.
Dlatego zaplanowana kampania i raporty spełniają jednolite standardy.
geoTGI (Millward Brown) Badamy zachowania
konsumentów przy ekranach LED.
Badanie ponad 4000 marek z ponad 320 kategorii prowadzone przez Millward Brown na licencji BMRB International (British Market Research Bureau International). Obejmuje kilkanaście grup produktów FMCG oraz pokaźną grupę produktów z kategorii dóbr trwałego użytku. GeoTGI jest badaniem ciągłym a jego najważniejszą zaletą jest jednoźródłowy charakter gromadzonych danych. Oznacza to, że ci sami respondenci udzielają informacji zarówno o konsumpcji dóbr i usług, jak i wykorzystaniu mediów. Wyniki badania geoTGI wykorzystujemy do optymalnego planowania ilościowego i geograficznego kampanii dla zdefiniowanych grup docelowych w oparciu o charakterystyki demograficzne, konsumenckie i psychograficzne.
Badania GPR (Generalny Pomiar Ruchu) Wiemy, jaki jest ruch przy nośnikach. Przeprowadzany co 5 lat przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ostatnie badanie przeprowadzono w 2010 r. i objęło sieć dróg krajowych o łącznej długości 17 247 km. Rejestracja ruchu w 1793 punktach pomiarowych prowadzona była zarówno przez przeszkolonych obserwatorów sposobem ręcznym oraz przy wykorzystaniu technik automatycznych (video rejestracja oraz stacji ciągłych pomiarów ruchu). Zliczane były wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych oraz rowery. Z badania GPR wykorzystujemy istotne dla naszych reklamodawców informacje nt. średniego dobowego ruchu w roku (SDR) i rodzajowej struktury ruchu w poszczególnych punktach pomiarowych.
Reach&Frequency Precyzyjnie określamy zasięg i częstotliwość kontaktu. Dzięki aktualnym badaniom i jednolitym standardom planowania obowiązującym w przypadku wszystkich nośników w sieci określamy liczbę widzów w grupie docelowej, do których dotrzemy z komunikatem za pośrednictwem reklamy LED przynajmniej raz. Wyznaczamy też średnią częstotliwość kontaktu z przekazem reklamowym.

Klienci

Zaufali nam m.in.
Klienci
Agencje
Partner analityczny
Jesteśmy członkiem
Klienci
Agencje
Partner analityczny Jesteśmy członkiem

Zespół

Dział obsługi agencji i domów mediowych
Dział obsługi klientów bezpośrednich
Warszawa
Poznań

Kontakt

Chcesz zaplanować kampanię? Masz pytania do naszej oferty?
Skontaktuj się z nami.
Warszawa
ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
e-mail: biuro@bigformat.tv
tel: +48 22 213 90 97
Poznań
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań